Hanza - Haleser FC

Hanza - poslednjih 5

Fort. Koln - Hanza

0:0(0:0)

Hanza - Wehen

2:0(1:0)

Karlsrue - Hanza

0:0(0:0)

Hanza - Unterhahing

1:1(0:1)

Osnabrik - Hanza

1:1(0:1)

Hanza kod kuće

Hanza - Wehen

2:0(1:0)

Hanza - Unterhahing

1:1(0:1)

Hanza - Jena

0:0(0:0)

Hanza - Paderborn

2:3(2:0)

Hanza - Magdeburg

1:0(1:0)

Hanza - Haleser FC ove sezone

Hanza - Haleser FC međusobni dueli

16/17: Hanza - Haleser FC

1:0

15/16: Hanza - Haleser FC

3:1

14/15: Hanza - Haleser FC

0:1

13/14: Hanza - Haleser FC

2:1

12/13: Hanza - Haleser FC

2:0

Haleser FC - poslednjih 5

Haleser FC - Magdeburg

0:2(0:1)

Munster - Haleser FC

1:2(1:1)

Haleser FC - Wurzburger

1:3(0:1)

Mepen - Haleser FC

2:2(1:0)

Haleser FC - Erfurt

3:0(3:0)

Haleser FC u gostima

Munster - Haleser FC

1:2(1:1)

Mepen - Haleser FC

2:2(1:0)

Chemnitzer - Haleser FC

1:1(0:0)

Wehen - Haleser FC

3:1(1:1)

Unterhahing - Haleser FC

1:1(0:1)

Haleser FC - Hanza ove sezone

Haleser FC - Hanza

0:2(0:0)

Haleser FC - Hanza međusobni dueli

16/17: Haleser FC - Hanza

0:0

15/16: Haleser FC - Hanza

2:0

14/15: Haleser FC - Hanza

1:2

13/14: Haleser FC - Hanza

4:3

13/14: Haleser FC - Hanza

4:3

12/13: Haleser FC - Hanza

3:1

Komentari