Forfar - Air Junajted

Forfar - poslednjih 5

Forfar kod kuće

Forfar - Air Junajted ove sezone

Forfar - Air Junajted međusobni dueli

17/18: Forfar - Air Junajted

0:5

17/18: Forfar - Air Junajted

0:2

15/16: Forfar - Air Junajted

2:2

15/16: Forfar - Air Junajted

3:1

14/15: Forfar - Air Junajted

2:0

14/15: Forfar - Air Junajted

1:3

13/14: Forfar - Air Junajted

0:1

13/14: Forfar - Air Junajted

4:2

12/13: Forfar - Air Junajted

2:1

12/13: Forfar - Air Junajted

2:1

12/13: Forfar - Air Junajted

2:1

10/11: Forfar - Air Junajted

3:2

10/11: Forfar - Air Junajted

4:1

07/08: Forfar - Air Junajted

0:2

06/07: Forfar - Air Junajted

1:1

06/07: Forfar - Air Junajted

0:1

05/06: Forfar - Air Junajted

1:0

05/06: Forfar - Air Junajted

1:2

04/05: Forfar - Air Junajted

2:3

04/05: Forfar - Air Junajted

1:0

Air Junajted - poslednjih 5

Air Junajted u gostima

Air Junajted - Forfar ove sezone

Air Junajted - Forfar međusobni dueli

17/18: Air Junajted - Forfar

3:0

17/18: Air Junajted - Forfar

2:3

15/16: Air Junajted - Forfar

2:2

15/16: Air Junajted - Forfar

2:1

14/15: Air Junajted - Forfar

2:0

14/15: Air Junajted - Forfar

1:0

13/14: Air Junajted - Forfar

2:0

13/14: Air Junajted - Forfar

2:3

12/13: Air Junajted - Forfar

2:3

12/13: Air Junajted - Forfar

2:1

10/11: Air Junajted - Forfar

0:1

10/11: Air Junajted - Forfar

3:1

06/07: Air Junajted - Forfar

3:1

06/07: Air Junajted - Forfar

5:0

05/06: Air Junajted - Forfar

0:1

05/06: Air Junajted - Forfar

2:1

04/05: Air Junajted - Forfar

3:3

04/05: Air Junajted - Forfar

1:0

Komentari