Santos Laguna - Gvadalahara

Santos Laguna - poslednjih 5

Puebla - Santos Laguna

1:1(1:1)

Santos Laguna - Morelia

1:0(0:0)

Lobos BUAP - Santos Laguna

2:0(0:0)

Klub America - Santos Laguna

1:1(0:0)

Santos Laguna - Monterej

0:2(0:0)

Santos Laguna kod kuće

Santos Laguna - Morelia

1:0(0:0)

Santos Laguna - Monterej

0:2(0:0)

Santos Laguna - Klub America

1:1(0:0)

Santos Laguna - Monterej

1:0(1:0)

Santos Laguna - Atlas

3:1(1:0)

Santos Laguna - Gvadalahara ove sezone

Santos Laguna - Gvadalahara međusobni dueli

2004: Santos Laguna - Gvadalahara

4:1

16/17: Santos Laguna - Gvadalahara

0:1

15/16: Santos Laguna - Gvadalahara

0:1

14/15: Santos Laguna - Gvadalahara

0:0

14/15: Santos Laguna - Gvadalahara

1:0

13/14: Santos Laguna - Gvadalahara

1:1

12/13: Santos Laguna - Gvadalahara

2:0

08/09: Santos Laguna - Gvadalahara

2:1

05/06: Santos Laguna - Gvadalahara

3:0

Gvadalahara - poslednjih 5

Gvadalahara - Toluka

1:0(0:0)

Kruz Azul - Gvadalahara

0:1(0:0)

Gvadalahara - Tihuana

2:0(0:0)

Esperance de Tunis - Gvadalahara

1:1(1:1)

Kašima Antlers - Gvadalahara

3:2(0:1)

Gvadalahara u gostima

Kruz Azul - Gvadalahara

0:1(0:0)

Esperance de Tunis - Gvadalahara

1:1(1:1)

Kašima Antlers - Gvadalahara

3:2(0:1)

Leon - Gvadalahara

0:1(0:0)

Puebla - Gvadalahara

2:2(0:2)

Gvadalahara - Santos Laguna ove sezone

Gvadalahara - Santos Laguna

1:2(1:1)

Gvadalahara - Santos Laguna međusobni dueli

2014: Gvadalahara - Santos Laguna

0:1

2008: Gvadalahara - Santos Laguna

3:2

2005: Gvadalahara - Santos Laguna

5:1

17/18: Gvadalahara - Santos Laguna

0:2

16/17: Gvadalahara - Santos Laguna

1:1

15/16: Gvadalahara - Santos Laguna

0:3

14/15: Gvadalahara - Santos Laguna

0:3

13/14: Gvadalahara - Santos Laguna

0:2

12/13: Gvadalahara - Santos Laguna

0:1

12/13: Gvadalahara - Santos Laguna

2:1

08/09: Gvadalahara - Santos Laguna

3:5

05/06: Gvadalahara - Santos Laguna

1:1

Komentari