Tun - Safhausen

Tun - poslednjih 5

Tun - Sion

1:4(1:2)

Lozana - Tun

0:2(0:0)

Tun - Cirih

0:1(0:0)

Tun - Grashopers

2:1(0:0)

Bazel - Tun

6:1(2:1)

Tun kod kuće

Tun - Sion

1:4(1:2)

Tun - Cirih

0:1(0:0)

Tun - Grashopers

2:1(0:0)

Tun - Jang Bojs

2:2(0:1)

Tun - Lucern

1:0(0:0)

Tun - Safhausen ove sezone

Tun - Safhausen

4:1(3:1)

Tun - Safhausen

1:2(1:1)

Tun - Safhausen međusobni dueli

16/17: Tun - Safhausen

2:1

15/16: Tun - Safhausen

2:2

14/15: Tun - Safhausen

1:1

13/14: Tun - Safhausen

1:1

09/10: Tun - Safhausen

1:0

08/09: Tun - Safhausen

0:3

06/07: Tun - Safhausen

1:0

06/07: Tun - Safhausen

2:0

05/06: Tun - Safhausen

0:3

05/06: Tun - Safhausen

2:1

04/05: Tun - Safhausen

2:1

04/05: Tun - Safhausen

4:0

Safhausen - poslednjih 5

Safhausen - Vintertur

3:1(2:0)

Volen - Safhausen

2:5(1:1)

Safhausen - Vaduz

3:3(2:0)

Safhausen - Ksamaks

1:0(0:0)

Kiaso - Safhausen

2:0(2:0)

Safhausen u gostima

Volen - Safhausen

2:5(1:1)

Kiaso - Safhausen

2:0(2:0)

Vil - Safhausen

0:1(0:0)

Servet - Safhausen

1:4(1:0)

Vintertur - Safhausen

1:2(0:2)

Safhausen - Tun ove sezone

Safhausen - Tun međusobni dueli

09/10: Safhausen - Tun

2:1

08/09: Safhausen - Tun

2:2

06/07: Safhausen - Tun

0:0

06/07: Safhausen - Tun

1:2

05/06: Safhausen - Tun

0:4

05/06: Safhausen - Tun

2:3

04/05: Safhausen - Tun

0:1

04/05: Safhausen - Tun

0:1

Komentari