Tosu - Yamagata

Tosu - poslednjih 5

Tosu - Sendai

1:0(1:0)

Matsumoto Yamaga - Tosu

1:2(0:0)

Tosu - Nagoja

0:0(0:0)

Tosu - Sapporo

1:0(0:0)

Urava - Tosu

1:1(1:1)

Tosu kod kuće

Tosu - Sendai

1:0(1:0)

Tosu - Nagoja

0:0(0:0)

Tosu - Sapporo

1:0(0:0)

Tosu - Kofu

0:1(0:0)

Tosu - Šimicu

0:0(0:0)

Tosu - Yamagata ove sezone

Tosu - Yamagata

1:0(0:0)

Tosu - Yamagata međusobni dueli

2008: Tosu - Yamagata

1:0

Yamagata - poslednjih 5

Yamagata - Šimicu

1:2(0:1)

Vissel kobe - Yamagata

3:1(1:0)

Yamagata - Kofu

0:1(0:0)

Šonan - Yamagata

0:1(0:0)

Yamagata - Sendai

1:1(0:0)

Yamagata u gostima

Vissel kobe - Yamagata

3:1(1:0)

Šonan - Yamagata

0:1(0:0)

Matsumoto Yamaga - Yamagata

2:2(1:1)

Kašiva Rejsol - Yamagata

0:0(0:0)

Kašima Antlers - Yamagata

3:0(1:0)

Yamagata - Tosu ove sezone

Yamagata - Tosu

1:3(0:1)

Yamagata - Tosu međusobni dueli

2014: Yamagata - Tosu

0:0

2008: Yamagata - Tosu

0:1

2008: Yamagata - Tosu

3:0

Komentari